Sztuka niewidzenia

Wystawa pt. „Sztuka Niewidzenia” jest kolejnym eksperymentem artystycznym związanym z moją twórczością. Jest też połączeniem w określonym celu praktycznego projektowania codziennych przestrzeni, sztuki i dizajnu. Projektując taką wystawę moim zamierzeniem jest stwarzanie odmiennych warunków dla jednych ale codziennych dla innych. Mimo wkroczenia na tak grząski grunt nie decyduję się na kompromis jakościowy. Oglądamy tu sztukę w ciemności, jednak pozostaje ona sobą. Wystawa „Sztuka Niewidzenia” pokazuje również barierę niewidzialności malarstwa. Dotyk, który wprowadziłem jako zmysł poznawczy malarstwa to nowa możliwość odbioru tego, co mogło być niedostrzegane przez większość odbiorców. Zaprojektowany w celach ekspozycyjnych boks jest całkowicie zaciemniony. Brak możliwości widzenia skłania do użycia innych zmysłów a przez to innego niż zwykle zrozumienia tych samych przedmiotów. Wyłączenie jednego ze zmysłów sprawia, iż lepiej poznajemy pozostałe.


Zgodnie z planem, w piątek 4 października odbył się wernisaż wystawy. Chciałbym podziękować przybyłym gościom, a w szczególności Dyrektor SP 51 w Gdyni – Pani Danucie Maliszewskiej, Dyrektorowi SP 34 w Gdyni – Panu Mariuszowi Żelechowskiemu i osobom reprezentującym Zespół Szkół Plastycznych w Orłowie. Niebawem ustalimy terminy warsztatów plastycznych w szkołach podstawowych nr 34, 51 i 53. Dziękuję za ciekawą wymianę spostrzeżeń dotyczących projektu „Sztuka Niewidzenia”. Jestem przekonany, że projekt ten, pozostając artystycznym eksperymentem pozostawi swoim uczestnikom ciekawe i wartościowe doświadczenia.


W 2017 r. odbyła się pierwsza edycja Sztuki Niewidzenia, zatytułowana „Black Box Painting”.